POSIEDZENIE ZARZĄDU 26.06.2018

W dniu 25 czerwca  2018 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SPSM. W toku obrad podsumowano działalność Stowarzyszenia w okresie 1-go półrocza 2018 roku. Działalność merytoryczna przedstawił p. Bohdan Piotrowicz – Prezes Zarządu a  sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2018 -25.06.2018 złożył skarbnik Zarządu pa. Łukasz Zarodkiewicz. 

Najważniejsze organizowane przedsięwzięcia:

W ramach dalszej dyskusji omówiono bieżące sprawy organizacyjne m.in. sprawę dotyczącą członkostwa w Klubie Przodujących Szkół – gimnazjów. Decyzją o dalszej przynależności placówki powstałej w miejsce wygaszanego gimnazjum będzie w gestii placówki (czy chcą pozostać w klubie czy nie).

Ustalono zasady dyżurowania w okresie 2.07.2018 – 15.08.2018. Ustalono że Biuro ZW SPSM będzie dyżurować w każdy poniedziałek od 10.00 do 14.00.  Szczegóły dyżurów ustalone zostaną z pracownikami i członkami Zarządu  do końca czerwca 2018.

Poinformowano również o planach organizacji świetlicy dla  niepełnosprawnych. W związku z powyższym konieczne jest uzyskanie lokalu.

Było to ostatnie posiedzenie Zarządu przed wakacjami. Następne odbędzie się w miesiącu sierpniu lub wrześniu br.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.