OBCHODY 78 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

             W dniu 20 kwietnia 2018 roku, zgodnie z programem obchodów 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie, uczestniczyliśmy w obchodach, wpisując swą obecność pocztami sztandarowymi III LO  i Z S Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.

Dziękujemy Pani Dyrektor Marcie Łój  i Panu Dyrektorowi Dariuszowi Błądkowi za wsparcie obchodów szkolnymi pocztami sztandarowymi.

            W części programowej zaprezentował się Chór Canticum Canticorum,  z VIII LO kierowany przez Panią chórmistrz Małgorzatę Mazur -  prezentując pieśń patriotyczną  „Modlitwa obozowa”.

 

     Zobacz występ chóru - video 

 

Senat RP reprezentował Pan Senator Marek Pęk, odczytano list Ministra Obrony Narodowej Mariusza  Błaszczaka i Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.                                       

Radę Miasta Krakowa reprezentował Wiceprzewodniczący Sławomir Pietrzyk.

             Przemówienie wygłosił Prezes Zarządu St. Rodzin Ofiar Katynia Pan  Zbigniew Siekański.

            Obecni na obchodach byli młodzi uczestnicy ZHP Hufca im. Bohaterów Monte Casino ze Skawiny, poczet sztandarowy i uczniowie SP Nr 98 w Krakowie, którzy wyrecytowali wiersz Mariana Hemara - ”Katyń”.

Tej nocy zgładzono Wolność 
W katyńskim lesie... 
Zdradzieckim strzałem w czaszkę 
Pokwitowano Wrzesień.

Związano do tyłu ręce, 
By w obecności kata 
Nie mogła ich wznieść błagalnie 
Do Boga i do świata.

...

I tylko  p a m i ę ć  została 

Po tej katyńskiej nocy... 

Pamięć  n i e   d a ł a  się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy

                

I woła o   s p r a w i e d l i w o ś ć 
I   p r a w d ę  po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach 
Zgładzonych w katyńskim lesie.  

 

Zarząd Wojewódzki SPSM reprezentowali: Prezes ZW SPSM Bohdan Piotrowicz i członkowie Zarządu Pani Renata Chmielewska i Pan Stanisław Sukta.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.