WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 27.01.2018

     W dniu 27.01.2018 w Krakowie odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo - Wyborcze. Zebraniu Przewodniczyła Pani Dorota Petlic a Protokolantem została wybrana Pani Halina Niemiec. 

     Podczas Zebrania, przyjęto 2-ch nowych Członków Honorowych SPSM, Panie: Zofię Grzebisz - Nowicką i Danutę Noszkę- Leśniewską.

     Dokonano zmian statutowych, poszerzając działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

     Prezes Bohdan Piotrowicz, w imieniu ustępującego Zarządu, przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w latach 2013 - 2017.

     Sprawozdanie finansowe za wspomniany okres, przedstawił Pełnomocnik Prezesa Pan Łukasz Zarodkiewicz.

      Protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, przedstawił członek Komisji Pan Zbigniew Fic.  Ustępujący Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej otrzymał absolutorium za cały okres kadencji.

 

Delegaci na Walne Zebranie dokonali wyboru nowych władz SPSM.

Członkami Zarządu zostali:

Bohdan Piotrowicz - Prezes

Krystyna Jastrzębska - Wiceprezes ds. Osób Niepełnosprawnych

Maciej Andreasik - Wiceprezes ds. Organizacyjnych  

Konrad Szymacha - Wiceprezes ds. Sportowych   

Dorota Petlic  - Sekretarz

Łukasz Zarodkiewicz - Skarbnik   

Członkowie:

Renata Chmielewska

Katarzyna Kaczmarczyk – Korzonek

Joanna Mielniczuk

Barbara Wacławek

Stanisław Sukta

Renata Zabawska

 

Wybrano Wojewódzką Komisję Rewizyjną  w składzie:

Przewodniczący Wiesław Jałocha

Zastępca Jolanta Gniewek

Członkowie:

Zbigniew Fic

Krystyna Dynowska

 

     Po dokonanym wyborze nowych władz przystąpiono do dyskusji nad działaniami programowymi na kolejne 5 lat.

Po dyskusji uchwalono proponowany zakres działań programowych.

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.