ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE   RÓŻNORODNOŚCIĄ

 Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska w swym statucie ma jednostki terenowe, Oddziały Powiatowe i Społeczne Komitety SPSM.

Zarządzanie różnorodnością to całokształt strategii, planów, procesów i procedur, narzędzi pomiarowych obowiązujących w organizacji NGO.

Zarządzanie różnorodnością służy dwojakim celom:

 • Wewnętrznie – pełnemu wykorzystaniu potencjału osób aktywnych w organizacji.
 • Zewnętrznie – dostosowaniu naszej oferty do potrzeb w różnorodnych grup docelowych.

Stojąca za zarządzaniem różnorodnością polityka organizacji często nazywana jest, używając anglicyzmu – mainstreamowaniem różnorodności czyli umieszczaniem jej w głównym nurcie działań organizacji.

            Różnorodność bywa bardzo różnie rozumianą, zdarza się, że bardzo wąsko, poprzez rozumienie bardzo szerokie zarządzanie różnorodnością w British Council. Współpraca kulturalna, edukacyjna (cultural relations) w naszej organizacji powinna być oparta na równych szansach różnorodności. Pełne uczestnictwo grup nieuprzywilejowanych  w pracy i społeczeństwie, to zasadniczy cel naszych działań. Koncepcja różnorodności oparta jest o pojęcie równych szans.  Szeroka gama różnic jednostkowych. Zasady sprawiedliwości i włączania ludzi niezależnie od miejsca ich zamieszkania, pozostają wspólne dla pojęcia różnorodności i równych szans („Equal opportunities and diversity”). Używa się również określenia różnorodność i inkluzja.

            „Ludzie różnią się na wiele widocznych i niewidocznych sposobów. Jeśli cenimy te różnice a także podobieństwa, możemy zarządzać efektywnie z pożytkiem dla naszego Stowarzyszenia. 

            Strategia różnorodności SPSM:

 1. Sprzyjanie inkluzji, członkinie i członkowie SPSM, cieszą się szacunkiem i są wolni od dyskryminacji.
 2. Rozwijanie przywództwa i umiejętności zarządzania różnorodnością.
 3. Znalezienie narzędzi pomiaru efektów pracy w obszarze równych szans i różnorodności.

Strategia różnorodności realizowana jest przez  następujące działania :

 1. Szkolenie kadr:
 • Kurs internetowy dotyczący równych szans i różnorodności.
 • Warsztaty aspektów EO&D.
 1. Inicjatywy:
 • Powołanie komórki zajmującej się różnorodnością (diversity unit).
 • Panel doradczy ds. niepełnosprawności (disability advisory panel).

 

POMIAR OSIĄGNIĘĆ:

 • Monitoring równości , zbiórka danych (anonimowa) przez zewnętrznego eksperta
 • Opisanie profilu SPSM dla kierujących oddziałami.

                                                                      

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.