ZAPRASZAMY DO AKCJI 1%

       Rozpoczynamy kolejną 16-tą, edycję prowadzonej przez nas akcji - 1% dla placówek edukacyjnych, sportowych, kultury, pasjonatów i osób z problemami zdrowotnymi. Wszystkie podmioty, które zawarły porozumienie i kontynuują udział w naszej akcji zachęcamy do prowadzenia akcji i jej promocji. Pozostajemy z nadzieją, że w akcję włączą się jeszcze nowi beneficjenci, których zapraszamy do informatycznej rejestracji.
      Pozostajemy z przekonaniem, że w miesiącu styczniu Państwo rozliczający się ryczałtem zechcą swe odpisy przekazać podmiotom , które wymieniliśmy uprzednio.
       Mamy nadzieję , że do tej pory uzyskane środki w wysokości 13.331.512 zł zostaną wydatnie powiększone.

                                                                                                              ZW SPSM

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.