WZ SPSM 9.02.2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - 9 LUTY 2019

     W dniu 9.02.2019  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie,  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia. Zebraniu Przewodniczyła Pani Dorota Petlic a Protokolantem została wybrana Pani Joanna Mielniczuk.

Podczas Zebrania, Prezes Bohdan Piotrowicz, oficjalnie wręczył Pani Zofii Grzebisz Nowickiej, akt przyjęcia na Członka Honorowego Stowarzyszenia (zgodnie z Uchwałą WZ).

Dokonano zmian statutowych, które wynikają z przeprowadzonej reformy edukacji oraz  poszerzenia działalności Stowarzyszenia.

Prezes Bohdan Piotrowicz  przedstawił  sprawozdanie merytoryczne za rok  2018. Sprawozdanie finansowe za wspomniany okres, przedstawił Skarbnik Zarządu  Pan Łukasz Zarodkiewicz.

Na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Wojewódzki SPSM otrzymał absolutorium za rok 2018.  

Podczas dyskusji głos zabrali zaproszeni goście: Pani Zofia Grzebisz Nowicka (Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole), Pan Józef Lassota (Poseł na Sejm RP) oraz Pan Ferdynand Nawratil (przedstawiciel Federacji KRAFOS).

            Przeprowadzono dyskusje nad zadaniami programowymi a po jej zakończeniu przyjęto program działania w  roku 2019.

W trakcie Zebrania  uchwalono 9 uchwał. Dotyczyły one: rozbudowy struktur SPSM, nowych metod prowadzenia akcji 1% odpisów.

Przyjęto uchwałę o potrzebie zdynamizowania statutowych odpłatnych form działalności.

Uchwalono potrzebę  kontynuowania cyklicznych  imprez SPSM.

Duże znaczenie ma doskonalenie pracy organów rewizyjnych SPSM. Skuteczność dalszych działań SPSM zależy od pracy jednostek terenowych zarejestrowanych w KRS.

Uchwalono propozycje przedstawione przez Panią Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole o kontynuowaniu i doskonaleniu przyjętych form współpracy.

Na tym posiedzenie Walnego Zebrania Zakończono o godz. 13.15.

 REGULAMIN

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.