Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce

Aktualnie prowadzone jest inwestycja obejmująca budowę budynku dla etapu I tj. części z salami dydaktyczno- konferencyjnymi oraz zapleczem  sanitarno - szatniowym . Wartość inwestycji to 8 931 555 , 00 zł.
 Kształt budynku to obiekt składający się z 4 połączonych ze sobą prostopadłościanów o zróżnicowanej wysokości.
Etap I stanowi prostopadłościan o wymiarach około 1590 x 4160 cm i wysokości 847 cm. Natomiast etap II to główna
część z halą sportowo - wystawienniczą o wymiarach ok. 3230 x 3480 cm i wysokości 1100 cm , oraz bieżnia wystająca poza obręb hali o wymiarach 765 x 3218 x wys. 457 cm i 780 x 1430 x wys. 457 cm.
 Cały budynek będzie miał wymiary maksymalne 3230 x 9058 cm i wys. 1100 cm.
W etapie pierwszym (dwukondygnacyjnym) powstanie część z 8 salami dydaktyczno - konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno - szatniowym  ( dla etapu II ). Dodatkowo w tej części zaprojektowano pokoje biurowe , higienistki , pomieszczenia gospodarcze , techniczne ( w tym kotłownie na 1 piętrze ) , portiernię oraz recepcję , która będzie mogła spełniać funkcję gastronomiczną.
 Układ komunikacyjny stanowić będzie hall , korytarze , 2 klatki schodowe oraz winda. Wejście główne do budynku mieścić się będzie od strony południowej , a dodatkowe wejście od strony zachodniej.
  ,,To kolejna ważna inwestycja edukacyjna w Wieliczce , poszerzająca bazę edukacyjną w rejonie Osiedla Krzyszkowice o
jednym z największych wskaźników wzrostu mieszkańców. Jest to również druga inwestycja związana z budową nowej szkoły w Wieliczce , niedawno oddaliśmy do użytku Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Boguckiej. Równocześnie prowadzone są liczne inwestycje edukacyjne w naszych miejscowościach. Pomimo kryzysu gospodarczego nie zatrzymujemy się i inwestujemy w sferę edukacyjną w mieście i gminie- zaznaczył Pan Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł.  Red PLUS WIELICZKI sierpień 2023 .
 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.