14 874 168 PLN - tyle już przekazaliśmy na rozwój edukacji.

WSPIERAMY: 

  • PLACÓWKI EDUKACYJNE,
  • ORGANIZACJE SPORTOWE,
  • INSTYTUCJE KULTURY,
  • PASJE,
  • CHORE DZIECI

Od 2 września 2005 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. W 2017 roku rozpoczynamy 12-tą edycję akcji 1%.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w prowadzonej przez SPSM akcji 1% odpisów prosimy o rejestracje w FORMULARZU REJESTRACYJNYM

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 1% ODPISÓW PODATKOWYCH

POROZUMIENIE zawarte pomiędzy:
Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” ul. Rzeźnicza 2a , 31-540 Kraków, NIP 675-10-36-800, REGON 003893234 reprezentowanym przez:

  1. BOHDANA PIOTROWICZA – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
  2. DOROTĘ PETLIC – Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego
Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy stronami w ramach przeprowadzonej przez Stowarzyszenie akcji 1% odpisów podatkowych.

Porozumienie zobowiązuje Stowarzyszenie do przekazania zewidencjonowanych odpisów na wskazany powyżej rachunek Beneficjenta. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania informacji o sposobie wykorzystania środków z kserokopiami faktur i rachunków. Porozumienie zawierane jest na zasadzie dobrowolności. Strony oświadczają, że przystąpienie do akcji oznacza akceptację i stosowanie się do zapisów Regulaminu.

oraz (patrz poniżej):

 

 

Wszystkie druki dostępne pod linkiem   http://www.spsm.edu.pl/strona/druki-1 

Pola oznaczone * lub czerwonym tłem są wymagane.

Dane placówki

Numer rachunku do przekazania 1%

Reprezentant 1

Reprezentant 2

Dane logowania placówki

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.