PODSUMOWANIE PRACY SPSM

Zasadniczym odcinkiem pracy naszego Stowarzyszenia jest wspieranie edukacji.

Pora więc na posumowanie dokonań w upływającym roku szkolnym. Niezbędna jest odpowiedź na pytanie na ile byliśmy pomocni i odpowiedź na to pytanie jest zasadniczą ilustracją naszej pracy.

Udało nam się pozyskać w okresie roku szkolnego kwotę 1 436 258 zł  z 1% odpisów. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Pań i Panów pracujących w jednostkach terenowych naszego Stowarzyszenia, na co dzień stojących przy pulpitach biurkowych w klasach szkolnych. To Państwo niesiecie wiedzę uczennicom i uczniom I za Państwa pracę kierujemy serdeczne podziękowania. Ostatecznym beneficjentem naszych trudów są dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież szkół ponadpodstawowych.  Przypomnijmy nieliczne spośród wielu nasze organizacyjne sukcesy:

  1. III Międzynarodowy Turniej Wawelskiego Smoka.
  2. XXIV Ogólnopolskim Turniej Mikołajkowy.
  3. V Pobiednicki Półmaraton POMAGAM.
  4. II Bal Charytatywny SPSM.
  5. Organizacja konkursu fotograficznego „Z biegiem dni z biegiem lat”.
  6. XI Konkurs Piosenki Przedszkolnej.
  7. Konferencja "Żyj zdrowo".
  8. Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków.
  9. Konkurs Recytatorski ,,Dziecięce wierszowanie''.
  10. XV Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków.

Za interesujące dokonania uznać możemy występy naszych stypendystek, Eweliny Michalczyk i Wiktorii Ziober.

Dokonane na Walnym Sprawozdawczym zmiany statutowe zgodnie z uchwałą Walnego i  zostały skierowane do sądowej rejestracji. Sąd dokonał zmian rejestracyjnych. Znajomość naszego obszernego statutu uznajemy za niepełną.  Możemy to stwierdzić na podstawie napływających do biura zapytań telefonicznych.

Organizując odpłatny wypoczynek wakacyjny, zgodnie z przyznanymi nam formami działalności odpłatnej, Prezes SPSM uznał, że konieczna jest realizacja szkoleniowej formy dla zainteresowanych członków stowarzyszenia w terminie od 2-9 sierpnia 2019 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu. Program szkolenia na stronie internetowej SPSM http://www.spsm.edu.pl/wiadomosc/warsztaty-szkoleniowe-dla-czlonkow-spsm

Prosimy o deklaracje uczestnictwa. Zaproszenia zostały skierowane do jednostek terenowych SPSM.

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.