Realizując uchwałę Walnego Zebrania Delegatów  z dnia 9.02.2019, z inicjatywy Prezesa ZW SPSM, podjęto działania prowadzące do reorganizacji zapisanego w KRS Zarządu Oddziału Powiatowego MYŚLENICE. Misję kierowania Zarządem Powiatowym w Myślenicach powierzono Panu Stanisławowi Sukcie.

Pierwsze spotkanie nowego Zarządu zorganizowano w czasie Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie, w sali konferencyjnej ZW SPSM.  W ślad za wspomnianym wyłonieniem członków Zarządu Powiatowego, Oddziału Myślenickiego SPSM,  w dniu 30 maja 2019 w siedzibie Zespołu Placówek Ogólnokształcących  Nr 1 w Myślenicach zorganizowano kolejne spotkanie. W spotkaniu uczestniczyli Pan Stanisław Sukta, Pani Małgorzata Dziadkowiec, Pani Sabina Zając,                   Pani Dorota Małek Moskal i Pan Andrzej Jaśkowiec.

W trakcie spotkania dyskutowano o potrzebie przeprowadzenia akcji dotarcia do podmiotów edukacyjnych,  działających na terenie powiatu Myślenickiego z akcją 1% odpisów, która jest kluczowa w działaniach SPSM. Przedmiotem obrad w trakcie posiedzenia były ponad to inne formy pracy SPSM, szczególnie wspieranie sportu, pasji, rozprowadzania cegiełek i składania wniosków grantowych do władz wojewódzkich i samorządowych na obszarze powiatu. W trakcie dyskusji rozważano kwestię znalezienia pomieszczenia biurowego, w trakcie pracy którego, przy niskich kosztach najmu,  można by było formy rozwoju stowarzyszenia prowadzić. 

Obecny podczas obrad Prezes ZW SPSM po raz kolejny apelował o:

  1. Włączenie się w rozdział środków uzyskanych z 1% odpisów na podstawie uzyskiwanego raportu z miejsca działania Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście.
  2. Zachęcał do organizacji zwrócenia się do mieszkańców o przedstawienie materiałów fotograficznych dla publikacji albumowej „Z biegiem lat, z biegiem dni…”, mającego na celu ukazanie rozwoju bazy edukacyjnej.
  3. Prezes ZW SPSM apelował do organizatorów SK SPSM jako jednostek terenowych i pedagogów pracujących w powiecie myślenickim do włączenia się w prace Oddziału Powiatowego, jego Zarządu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.