„Nauczyciele dla Zrównoważonego Rozwoju: Wspólna Droga w Przyszłość”.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału
w projekcie pn. „Nauczyciele dla Zrównoważonego Rozwoju: Wspólna Droga
w Przyszłość”. Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt skierowany jest do nauczycieli klas I-III oraz IV-V, wychowawców i dyrektorów szkół podstawowych z terenu całego kraju.

 Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do promowania i przekazywania wiedzy
z obszaru zrównoważonego rozwoju.

 Proponowany cykl szkoleń to trzy spotkania online obejmujące:

 wyjaśnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju, omówienie globalnych wyzwań społeczno – gospodarczo – środowiskowych, przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz omówienie 17 celów SDG;

  • przedstawienie przyczyn i konsekwencji zachodzących zmian klimatycznych, ukazanie współzależności stanu klimatu od działalności człowieka, wskazanie rozwiązań niwelujących przyczyny i skutki zmian klimatycznych;
  • przedstawienie powiązań i przenikania się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych oraz edukacja z zakresu tolerancji i różnorodności oraz ochrony praw człowieka.

 Dodatkowo w ramach projektu wszystkim zainteresowanym udostępniamy ciekawe materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, prezentacje, gry edukacyjne.

 Formularz zgłoszeniowy: https://www.marr.pl/edukujglobalnie/

 Strona projektu: https://www.edukujglobalnie.pl/

       

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.