AKCJA 1% odpisów - podsumowanie rezultatów

         Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, informuje, że na konto SPSM z 1% odpisów wpłynęła kwota 1.556.135 zł.

Obecnie czekamy na raport, który US KRAKÓW Śródmieście przesyła do SPSM z początkiem października.

Po otrzymaniu raportu, komisja na jego podstawie dokona podziału środków dla poszczególnych beneficjentów. Po zakończeniu prac komisji i podliczeniu rezultatów, informacja zostanie opublikowana na stronie SPSM i mailowo przekazana poszczególnym beneficjentom.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.