1% ZA 2019 ROK - WYNIKI

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” informuje, że Komisja ds. rozliczenia akcji 1% za rok 2019 r. dokonała podziału środków.

Raport zawiera 14076 pozycji.

Łączna rozliczana w raporcie kwota to 1.530.766,78 zł z tego kwota do przekazania Beneficjentom to 1.378.640,91 zł

Największy otrzymany odpis 45.077,70 zł najmniejszy 0,10 zł.

Ze względu na dużą ilość odpisów, które nie zawierają celu szczegółowego, Stowarzyszenie jak co roku wystosuje pisma do podatników, z zapytaniem na jaki cel przeznaczyli swój 1% odpis. W związku z powyższym środki poszczególnych Beneficjentów mogą ulec zmianie.

Poniżej publikujemy wykaz uzyskanych odpisów dla poszczególnych Beneficjentów - wykaz z podziałem na powiaty w kolejności alfabetycznej.

 Wykaz uzyskanych 1% odpisów za rok podatkowy 2019.

 

Na stronie http://www.spsm.edu.pl/strona/druki-1 nowe druki dot. sposobu rozliczenia. 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.