ZSS im. S. Wyspiańskiego -REKRUTACJA

Rozpoczęła się rekrutacja do Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Placówkami oświatowymi tworzącymi Zespół Szkół Społecznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zarządza Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” 

Z wielką przyjemnością i satysfakcją zapraszamy do naszej społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców Zespołu Szkół Społecznych w Krakowie.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie posiadają uprawnienia szkół publicznych, co oznacza, że wydane przez nie świadectwa i wszelkie inne dokumenty są honorowane w Polsce i poza jej granicami na tych samych zasadach, które dotyczą szkół publicznych.

Nasze atuty:

 • Świetnie przygotowani i zaangażowani nauczyciele.
 • Zajęcia prowadzone w zespołach 16 osobowych w godzinach 8:00 – 14:15 z 25 minutową przerwą obiadową.
 • Stałe czesne – 600 zł w liceum, szkoła podstawowa – 500 zł, klasa 0 – 380 zł 
  {zawiera całość opłat edukacyjnych}
 • Opieka nad uczniem w godzinach 8:00 – 17:00 (nauczanie początkowe) zapewniamy podwieczorek dla dzieci korzystających ze świetlicy.
 • Koła zainteresowań od 14:30 – 15:30.
 • Trzysemestralny system nauczania.
 • Bieżące sprawdzanie efektów nauczania i oceniania uczniów.
 • Realizacja projektów edukacyjnych.
 • Indywidualny tok nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych.
 • Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i olimpiad.
 • Zajęcia specjalne przygotowujące do sprawdzianu po VIII klasie i matury.
 • Różnorodne koła zainteresowań, wynikające z potrzeb uczniów.
 • Praca w Samorządzie Uczniowskim, Wolontariacie, gazecie szkolnej.
 • Zielone Szkoły.
 • Wymiany młodzieżowe ze szkołami z innych państw m.in Szwecji.
 • Opieka pedagoga i neurologopedy.
 • E-dziennik zapewniający kontrole postępów w nauce przez rodziców.
 • W czasie zajęć świetlicowych: odrabianie lekcji z nauczycielem (aby w domu był czas wolny na rozmowę z rodzicami i zabawę). 
 • Posiłki przygotowywane przez kucharza w szkolnej stołówce.

Nasze szkoły:

 1. Wspomagają wychowawczą rolę rodziny poprzez współprace z rodzicami/opiekunami.
 2. Dbają o wszechstronny rozwój uczniów poprzez uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb i możliwości w oparciu o uniwersalne wartości.
 3. Wychowują w duchu patriotyzmu, idei społeczeństwa obywatelskiego, uczą poszanowania tradycji, historii regionu oraz wartości integracji europejskiej.
 4. Przygotowują młodego człowieka do odpowiedzialnego życia w rodzinie oraz czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
 5. Przekonują, że uczniowi, który chce się uczyć, pomożemy odnieść sukces. 

 więcej na temat szkoły na stronie internetowej https://wyspianski.edu.pl 

Rekrutacja internetowa: https://wyspianski.edu.pl/rekrutacja/ 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.