VIII Spotkania Szachowego na Myślenickim Rynku

 

I. Organizatorzy

 • Myślenicka Akademia Talentów (kierownik turnieju - Marian Brożyna - tel. 603-859-130)
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
 • Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie filia MOKiS Myślenice
 • Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

 II. Patronat

 • Maciej Ostrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
 • Józef  Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego
 • Stanisław Bisztyga – Senator VII kadencji
 • Bohdan Piotrowicz – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska"

 III. Sponsorzy

 • Urząd Miasta i Gminy Myślenice
 • Starostwo Powiatowe w Myślenicach
 • Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska"
 • Szkoła Podstawowa nr 4 Myślenice
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Raba Sp. z o.o
 • Biuro Projektów FHU "MiG" Grzegorz Funek 
 • Biuro Projektowe Dom-Projekt
 • Cukiernia Jan Dziadkowiec
 • Firma Fantic
 • Agencja Ubezpieczeniowa Horyzont
 •  Centrum Handlowe Dekada

 IV. Cele

 • Popularyzacja szachów jako alternatywnej formy spędzania czasu dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji szachowych
 • Promocja Miasta i Gminy Myślenice

 V. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 11 czerwca 2017r. (niedziela) o godz.10.00  na płycie Myślenickiego Rynku. 
W przypadku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych, turniej odbędzie się w Gimnazjum nr 1 (mieszczącym się 50 m od Rynku). O tym fakcie organizatorzy poinformują po przybyciu uczestników na Myślenicki Rynek lub poprzez serwis chessarbiter.com. 
Program zawodów:
            Godzina 9.15 – 9.45 potwierdzenie udziału w zawodach,
            Godzina 10.00 – 14.45 rozegranie rund  I – VII, 
            Godzina 15.15 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
 
VI. Uczestnictwo
Zawody mają charakter turnieju otwartego, zatem w rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy chętni – bez ograniczeń wiekowych oraz miejsca zamieszkania - po wcześniejszym zgłoszeniu.
 
VII. Zgłoszenie do zawodów
Do turnieju można zgłosić się poprzez serwis chessarbiter lub mailowo leczekkornel@gmail.com do 7 czerwca. Wpisowe do zawodów wynosi 25 zł w grupie OPEN oraz 15 zł w grupach juniorskich.
Wpisowe dla Mieszkańców Gminy Myślenice wynosi odpowiednio 10 zł i 5 zł. Członkowie Myślenickiej Akademii Talentów, zawodnicy WDK Głogoczów oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 w Myślenicach są zwolnieni z wpisowego w przypadku terminowego zgłoszenia.
Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia, reprezentowany klub lub miasto oraz posiadaną kategorię szachową i aktualny ranking.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów do turnieju.

UWAGA: Łączna liczba zawodników w grupach juniorskich może wynieść maksymalnie 80 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
VIII. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany w czterech grupach:

 •  Grupa A – urodzeni w roku 2009 i młodsi
 •  Grupa B – urodzeni w roku 2006 i młodsi
 •  Grupa C – urodzeni w roku 2001 i młodsi
 •  Grupa D – grupa OPEN

Zawody odbywać się będą systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosi 15’ na partię dla zawodnika. O zdobytym miejscu decyduje w kolejności: liczba punktów, średni Bucholtz, pełen Bucholtz, liczba zwycięstw, progres.
 
IX. Nagrody
W turnieju przewidziano następujące nagrody:
Grupy A, B, C: Trofea sportowe dla zawodników z miejsc I-III, dla najlepszej zawodniczki turnieju oraz najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki reprezentujących Gminę Myślenice. Nagrody w postaci bonów (120 zł, 100 zł, 90 zł, 70 zł, 60 zł, 50 zł) dla zawodników z miejsc I-VI oraz dla najlepszej zawodniczki (70 zł) oraz najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki reprezentujących Gminę (50 zł).
Wszyscy uczestnicy grupach AB i C otrzymają upominki.
 
Grupa D: Za zajęcie miejsc I-VI odpowiednio: 500 zł, 350 zł, 250 zł, 200 zł, 150 zł, 100 zł, najlepsza zawodniczka turnieju 150 zł, najlepszy zawodnik oraz najlepsza zawodniczka reprezentujący Gminę Myślenice 100 zł, najlepszy zawodnik z rankingiem (wyższy z PZSzach lub FIDE): =<2000, =<1800,  =<1600  100 zł. Dodatkowo nagrody dla najlepszych trzech juniorów odpowiednio: 120 zł,  100 zł, 80 zł. 
UWAGA:Nagrody finansowe w grupie nie łączą się, tzn. w przypadku, gdy zawodnik uzyska prawo do dwóch nagród, wybiera jedną z nich a druga przypada kolejnemu zawodnikowi w tej klasyfikacji.
 
X. Ustalenia końcowe    

 • W przypadku niewielkiej liczby uczestników organizator dopuszcza możliwość łączenia grup przy zachowaniu podziału na zaproponowane w komunikacie kategorie wiekowe.
 • Nagrody będą wręczane wyłącznie na oficjalnym zakończeniu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
 • W celach promocyjnych podczas zawodów będą wykonywane zdjęcia.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego i organizatorów turnieju.                                                        

Uwaga: W dniu zawodów szachowych na Myślenickim Rynku odbędą się warsztaty i pokazy rycerskie, a dzień wcześniej turniej rycerski.  Szczegóły dotyczące tej imprezy można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/events/181571822361105/

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.