WYPOCZYNEK DLA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

Pilna i ważna wiadomość !

Szansa na ciekawy i pożyteczny wypoczynek dla Przewodniczących Samorządów Uczniowskich i redaktorów gazetek szkolnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie i Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” w Krakowie przygotowują wspólnie ciekawy i pożyteczny wypoczynek połączony z warsztatami pn. „Inspiracje do działań samorządowych” i „Profesjonalny dziennikarz” dla 50 uczniów pracujących w Samorządzie Uczniowskim lub redagujących gazetki szkolne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych woj. małopolskiego.

Odbędą się one w OW „Trojak” w Rowach k. Ustki w dniach 19.07 – 28.07.2019.

Rowy – niewielka miejscowość letniskowa położona w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Ustka, na Wybrzeżu Słowińskim. Znajdują się tu duże piaszczyste plaże oraz kąpielisko z czystą wodą idealne do pływania i uprawiania sportów wodnych.

OW „Trojak” zajmuje obszar 2,06 ha. Na jego terenie znajdują się cztery piętrowe pawilony, jadalnia na 150 osób, wiata do zajęć tematycznych, sala dyskotekowa, boisko do piłki nożnej, miejsce do gry w siatkówkę i na ognisko, plac zabaw dla dzieci. W każdym pawilonie znajduje się sala TV-video oraz miejsce do gry w tenisa stołowego.

  • Mamy przygotowany ciekawy i atrakcyjny w formy realizacji program, zarówno na zajęcia warsztatowe, jak też na zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, krajoznawczo-turystyczne, w tym rejs statkiem po morzu.
  • Ten ambitny program będzie realizowany pod kierunkiem wysoko kwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej, dbającej o zdrowie i bezpieczeństwo oraz rozwój intelektualny i fizyczny każdego uczestnika.
  • Wynajmujemy także kierowcę z autokarem na cały turnus w celu zawiezienia uczestników do Rowów, na wycieczki do : Ustki, Lęborka, Słupska i Trójmiasta, a po zakończeniu – przywiezienia wszystkich do Krakowa.
  • Wszyscy uczestnicy turnusu będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kadra pedagogiczno-medyczna będzie dodatkowo ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
  • Na uroczystym zakończeniu warsztatów przygotowanym przez Młodzieżową Radę Turnusu każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat i nagrodę książkową, a zwycięzcy olimpiad, konkursów, quizów, różnych rozgrywek sportowych i innych programowych zajęć otrzymają nagrody rzeczowe.
  • Całkowity koszt pobytu uczestnika wynosi 1450,00 zł, z których 300,00 zł pokryją organizatorzy z 1% podatku Darczyńców. Sądzimy, że Rady Rodziców lub sponsorzy dofinansują kwotą 700,00 zł, a rodzice - 450,00 zł.

Warunki uczestnictwa :

  1. Uzyskanie przez uczestnika warsztatów rekomendacji dyrektora szkoły lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego . Szkoła może wytypować 1-3 swoich uczniów.
  2. Wypełnienie karty kwalifikacyjnej (umieszczonej na stronie www.spsm.edu.pl i przesłanie jej w terminie do 10.05.2019 na adres Biura Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” ,31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 2A.
  3. Wpłacenie zaliczki w tym samym terminie w kwocie 500,00 zł na konto Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Nr 19 1020 1097 0000 7102 0094 0015

Po uzyskaniu zakwalifikowania na warsztaty każdy z uczestników otrzyma o nich szczegółowe informacje .

Drodzy Dyrektorzy Szkół i Przewodniczący Rad Rodziców !

Postarajmy się razem o zrealizowanie tego ważnego przedsięwzięcia dla nagrodzenia tych uczniów, którzy swój czas poświęcają na pracę społeczną w Samorządach Uczniowskich i redagowanie gazetek szkolnych !

 

KARTA KOLONIJNA ROWY

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.