WSPÓLNE POSIEDZENIE ZW SPSM I ZP CHRZANÓW

        W dniu 25.09.2017, Zarząd Wojewódzki SPSM na posiedzeniu wyjazdowym, łącznie z Zarządem Oddziału Powiatowego CHRZANÓW obradował nad kierunkami pracy w najbliższym okresie. Obradowano nad tematami: preliminarza budżetowego (wrzesień 2017-sierpień 2018), działalnością stypendialną i sprawami bieżącymi.

Kierująca Zarządem OP Chrzanów,  Pani Barbara Wacławek przedstawiła program pracy w Biurze Oddziału, stwierdzając, że dzięki posiadaniu biura Stowarzyszenie jest widoczne w miejscowości, o czym świadczą wyniki akcji 1% odpisów, która w wysokości  106.189,72 zł  z US w Chrzanowie, ulokowały Oddział na 4 pozycji pod względem wielkości wpłat. W sierpniu nawiązano porozumienie z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Chrzanowie, w ramach którego Stowarzyszenie jest partnerem akcji montażu w placówkach edukacyjnych  „Źródełek wody pitnej”.      

 

        W preliminarzu budżetowym rozważono wszystkie niezbędne formy funkcjonowania SPSM.

Zakładane dochody  1.907.000,00 zł.

Zakładane wydatki 1.674.080,00 zł.

Wynik finansowy na w/w okresie  232.920,00 zł.

 

        W punkcie 2, w części stypendialnej wnioskujący zaproponowali objęcie pomocą stypendialną uczniów uzdolnionych sportowo, którzy mają kłopoty rodzinne a pragnących uprawiać sport. Zdecydowaliśmy wesprzeć tych uczniów niezbędnym stypendium.

 

        W sprawach bieżących przekazaliśmy informację o wszystkich wrześniowych dokonaniach:

  9.09.2017 –  Pobiednicki Półmaraton „POMAGAM”.

10.09.2017 – II Międzynarodowy Turniej „Smoka Wawelskiego” - ZSO Sportowych Nr 2  Kraków.                      

18.09.2017 – Uroczystości w SP w Biesiadkach (160-lecie, otwarcie sali sportowej i święto patrona).

W planach, w miesiącu październiku (w dniu 6.10.2017) obchody 110-lecia Powiatowego Zespołu Nr 9 w Kętach.

Na zakończenie uczciliśmy pamięć, zmarłej w dniu 19.09.2017 Ś.P. Marii Jakóbik - naszego Członka Honorowego.

Galeria zdjęć

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.