WAŻNA INFORMACJA - WYKAZ WPŁAT 1% - KRAKÓW POWIAT

 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, informuje że dokonało wstępnego rozdziału środków z 1% odpisów za rok podatkowy 2016 - wykazy wpłat dostępne na naszej stronie .
Środki zgromadzone dla Państwa placówki mogą ulec zmianie, w wyniku przesłania pism do podatników, przy nazwisku których nie ma określonego celu szczegółowego (w raporcie otrzymanym z US Kraków Śródmieście). Ze względu na powyższe prosimy o kilkudniowy okres celem uzupełnienia kont beneficjentów po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnych od podatników.
Pragniemy aby odpisy trafiły zgodnie z wolą darczyńców.

Zgodnie z regulaminem istnieją dwie formy dokonania rozliczeń uzyskanych środków, prosimy o zadeklarowanie formy rozliczenia (na załączonym formularzu):
- faktura zakupowa na stowarzyszenie z dopiskiem jakiej placówki dotyczy zakup.
- przelew na wskazane konto bankowe. W przypadku wyboru przelewu na konto bankowe prosimy o przesłanie (potwierdzenie) numeru rachunku celem niezwłocznego przekazania środków.
W związku z z reformą edukacji i mianami nazw placówek prosimy o podawanie nowych nazw szkół.
Prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie pocztowo lub mailowo (skan) na adres biura Stowarzyszenia. Dostarczenie informacji będzie podstawą do przekazania środków.
Zarząd SPSM
Poniżej przedstawiamy wielkości 1% odpisów dla poszczególnych placówek powiatu.

LP NAZWA PLACÓWKI KWOTA PLACÓWKA
  KRAKÓW POWIAT – PLACÓWKI  
1 BALICE ZSP 1 002,0 zł
2 BIAŁY KOŚCIÓŁ - SP 559,0 zł
3 CHOLERZYN - SP 1 107,1 zł
4 CIANOWICE - SP 1 236,2 zł
5 GAJ - ZS 2 325,4 zł
6 IGOŁOMIA - SP 44,1 zł
7 KACICE - SP 1 190,3 zł
8 KARNIÓW- SP 85,6 zł
9 KASZÓW - SP 1 383,6 zł
10 KOCMYRZÓW - SP 1 1 309,4 zł
11 KONARY - SP 1 774,5 zł
12 KOPANKA - ZPO 3 771,7 zł
13 KRYSPINÓW - SP 3 029,7 zł
14 KRZESZOWICE - GIMNAZJUM 361,3 zł
15 KRZESZOWICE - SP 2 403,9 zł
16 KRZESZOWICE PRZEDSZKOLE 1 706,6 zł
17 LUBORZYCA - GIMNAZJUM/SP 10,1 zł
18 LUSINA - SP 5 551,8 zł
19 ŁUCZYCE - SP 4 402,2 zł
20 MACIEJOWICE - SP 241,2 zł
21 MNIKÓW - GIMNAZJUM/SP 567,4 zł
22 MORAWICA - SP 3 532,3 zł
23 NIEDŹWIEDŹ - ZS 26 655,1 zł
24 PIEKARY - SP 5 273,6 zł
25 PRANDOCIN - ZS 426,2 zł
26 RACIBOROWICE - ZS 122,0 zł
27 RADZISZÓW - ZSP 1 023,2 zł
28 RĄCZNA - SP 1 020,7 zł
29 SKAWINA - GIMNAZJUM 1 113,5 zł
30 SKAWINA - PRZEDSZKOLE 1 1 186,5 zł
31 SKAWINA - PRZEDSZKOLE 2 2 110,3 zł
32 SKAWINA - PRZEDSZKOLE 3 4 999,5 zł
33 SKAWINA - PRZEDSZKOLE 5 2 314,3 zł
34 SKAWINA - PRZEDSZKOLE 6 1 484,3 zł
35 SKAWINA - SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA 394,0 zł
36 SKAWINA SP 1 939,4 zł
37 SŁOMNIKI - ZSO 139,3 zł
38 ŚWIĄTNIKI GÓRNE SZKOŁA MUZYCZNA 10 195,0 zł
39 TROPISZÓW - SP SRWT 385,6 zł
40 WAGANOWICE - ZS 1 528,0 zł
41 WAWRZEŃCZYCE - GIMNAZJUM 222,7 zł
42 WAWRZEŃCZYCE - SP 1 414,7 zł
43 WĘGRZCE - PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK KUBUSIOWY OGRÓD JK EDUKACJA 64,2 zł
44 WIDOMA - SP 15,2 zł
45 WIELKIE DROGI - PRZEDSZKOLE 1 230,1 zł
46 WŁOSAŃ - SP 1 022,9 zł

 

WYKAZ 1% ODPISÓW KRAKÓW POWIAT - DO POBRANIA PDF

WNIOSEK DOTYCZĄCY SPOSOBU ROZLICZENIA 2017

 

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.