WAŻNA INFORMACJA - WYKAZ WPŁAT 1% KRAKÓW MIASTO

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, informuje że dokonało wstępnego rozdziału środków z 1% odpisów za rok podatkowy 2016 - wykazy wpłat dostępne na naszej stronie .
Środki zgromadzone dla Państwa placówki mogą ulec zmianie, w wyniku przesłania pism do podatników, przy nazwisku których nie ma określonego celu szczegółowego (w raporcie otrzymanym z US Kraków Śródmieście). Ze względu na powyższe prosimy o kilkudniowy okres celem uzupełnienia kont beneficjentów po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnych od podatników.
Pragniemy aby odpisy trafiły zgodnie z wolą darczyńców.

Zgodnie z regulaminem istnieją dwie formy dokonania rozliczeń uzyskanych środków, prosimy o zadeklarowanie formy rozliczenia (na załączonym formularzu):
- faktura zakupowa na stowarzyszenie z dopiskiem jakiej placówki dotyczy zakup.
- przelew na wskazane konto bankowe. W przypadku wyboru przelewu na konto bankowe prosimy o przesłanie (potwierdzenie) numeru rachunku celem niezwłocznego przekazania środków.
W związku z z reformą edukacji i mianami nazw placówek prosimy o podawanie nowych nazw szkół.
Prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie pocztowo lub mailowo (skan) na adres biura Stowarzyszenia. Dostarczenie informacji będzie podstawą do przekazania środków.
Zarząd SPSM
Poniżej przedstawiamy wielkości 1% odpisów dla poszczególnych placówek powiatu.

  WPŁATY 1% - ROK PODATKOWY 2016  
LP NAZWA PLACÓWKI KWOTA PLACÓWKA
  KRAKÓW MIASTO – PLACÓWKI  
1 KRAKÓW - CHRZEŚCIJAŃSKIE GIMNAZJUM 1 007,3 zł
2 KRAKÓW - CHSP "UCZEŃ" 6 753,6 zł
3 KRAKÓW - GIMNAZJUM 02 88,1 zł
4 KRAKÓW - GIMNAZJUM 16 247,1 zł
5 KRAKÓW - GIMNAZJUM 24 2 488,6 zł
6 KRAKÓW - GIMNAZJUM 29 12,9 zł
7 KRAKÓW - GIMNAZJUM 37 328,9 zł
8 KRAKÓW - LO III 2 350,4 zł
9 KRAKÓW - LO IV ZSO 4 990,2 zł
10 KRAKÓW - LO V 79,7 zł
11 KRAKÓW - LO VI 1 712,3 zł
12 KRAKÓW - LO VIII 1 008,7 zł
13 KRAKÓW - LO XI 249,9 zł
14 KRAKÓW - LO XII 306,7 zł
15 KRAKÓW - POSM II STOPNIA BASZTOWA 6 4 698,5 zł
16 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 006 912,3 zł
17 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 010 3 138,8 zł
18 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 012 588,8 zł
19 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 013 1 322,5 zł
20 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 033 2 060,5 zł
21 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 035 29,0 zł
22 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 038 1 272,5 zł
23 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 049 1 098,1 zł
24 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 058 1 154,0 zł
25 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 062 10,6 zł
26 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 067 1 482,9 zł
27 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 075 871,8 zł
28 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 076 3 600,0 zł
29 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 080 498,8 zł
30 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 092 876,2 zł
31 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 095 890,0 zł
32 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 098 885,8 zł
33 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 109 553,9 zł
34 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 120 1 172,5 zł
35 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 124 2 907,1 zł
36 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 125 705,5 zł
37 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 127 352,9 zł
38 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 130 2 737,4 zł
39 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 138 159,7 zł
40 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 144 156,7 zł
41 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 163 985,0 zł
42 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 177 1 985,9 zł
43 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 179 1 224,4 zł
44 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 187 724,5 zł
45 KRAKÓW - PUNKT PRZEDSZKOLNY "MAŁE CO NIECO" 642,7 zł
46 KRAKÓW - SP "ISTOTA" 153,0 zł
47 KRAKÓW - SP 003 1 124,0 zł
48 KRAKÓW - SP 004 5 970,2 zł
49 KRAKÓW - SP 018 3 096,4 zł
50 KRAKÓW - SP 021 1 089,9 zł
51 KRAKÓW - SP 027 888,3 zł
52 KRAKÓW - SP 031 6 620,9 zł
53 KRAKÓW - SP 032 19 118,3 zł
54 KRAKÓW - SP 034 55,6 zł
55 KRAKÓW - SP 038 4 374,7 zł
56 KRAKÓW - SP 048 290,2 zł
57 KRAKÓW - SP 050 8 204,0 zł
58 KRAKÓW - SP 052 1 097,6 zł
59 KRAKÓW - SP 053 4 508,5 zł
60 KRAKÓW - SP 054 13,6 zł
61 KRAKÓW - SP 055 6 637,5 zł
62 KRAKÓW - SP 058 3 913,7 zł
63 KRAKÓW - SP 062 1 024,6 zł
64 KRAKÓW - SP 064 324,4 zł
65 KRAKÓW - SP 085 2 430,8 zł
66 KRAKÓW - SP 086 316,4 zł
67 KRAKÓW - SP 088 1 174,7 zł
68 KRAKÓW - SP 089 712,9 zł
69 KRAKÓW - SP 097 335,0 zł
70 KRAKÓW - SP 107 4 612,9 zł
71 KRAKÓW - SP 113 1 835,5 zł
72 KRAKÓW - SP 119 1 981,8 zł
73 KRAKÓW - SP 124 1 552,6 zł
74 KRAKÓW - SP 126 888,0 zł
75 KRAKÓW - SP 132 451,7 zł
76 KRAKÓW - SP 134 3 267,8 zł
77 KRAKÓW - SP 144 4 363,7 zł
78 KRAKÓW - SP 153 4 108,6 zł
79 KRAKÓW - SP 155 4 864,0 zł
80 KRAKÓW - SP 156 9,2 zł
81 KRAKÓW - SP 159 SIÓSTR URSZULANEK 11 018,4 zł
82 KRAKÓW - SP 162 1 425,1 zł
83 KRAKÓW - STOWARZYSZENIE "RAJSKA SZKOŁA" 430,7 zł
84 KRAKÓW - TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY SPOŁECZNEJ 12 275,4 zł
85 KRAKÓW - ZS EKONOMICZNYCH 2 422,3 zł
86 KRAKÓW - ZS ELEKTRYCZNYCH 1 3 568,5 zł
87 KRAKÓW - ZS ELEKTRYCZNYCH 2 1 202,2 zł
88 KRAKÓW - ZS ENERGETYCZNYCH 647,7 zł
89 KRAKÓW - ZS GASTRONOMICZNYCH 1 210,2 zł
90 KRAKÓW - ZS ŁĄCZNOŚCI 10 167,7 zł
91 KRAKÓW - ZS MECHANICZNYCH 1 512,0 zł
92 KRAKÓW - ZS MECHANICZNYCH 3 96,6 zł
93 KRAKÓW - ZS MECHANICZNYCH 4 103,6 zł
94 KRAKÓW - ZS SPOŁECZNYCH NR 1 1 059,8 zł
95 KRAKÓW - ZSO 07 (XVII LO I G 18) 106,4 zł
96 KRAKÓW - ZSO 09 (XXIII LO + G11) 1 446,1 zł
97 KRAKÓW - ZSO 17 638,9 zł
98 KRAKÓW - ZSO 35 (PRZEDSZKOLE136, SP135 I G26) 3 296,0 zł
99 KRAKÓW - ZSO 51 (SP5+G76) 1 068,8 zł
100 KRAKÓW - ZSO 53 (SP 51 + G 82) 2 240,6 zł
101 KRAKÓW - ZSOI 01 (SP12+G15) 4 020,0 zł
102 KRAKÓW - ZSOI 02 (SP 151 +G 23) 1 642,8 zł
103 KRAKÓW - ZSOI 03 (SP 158 I G 25) 107,2 zł
104 KRAKÓW - ZSOI 04 (SP 148 + G 32) 210,6 zł
105 KRAKÓW - ZSOI 06 ( SP 98 + G 74) 13 454,6 zł
106 KRAKÓW - ZSOS 1 (SP91 I G47) 178,5 zł
107 KRAKÓW - ZSOS 2 65,0 zł
108 KRAKÓW - ZSP 3 441,8 zł
109 KRAKÓW - ZSP 8 3 588,2 zł
110 KRAKÓW - ZSSPEC 9 2 240,5 zł
111 KRAKÓW - ZSZ 1 269,4 zł
112 KRAKÓW - ŻŁOBEK "DZIECIACZKOWO" 33,6 zł
113 KRAKÓW - ŻŁOBEK 27 1 526,4 zł
114 KRAKÓW -STOWARZYSZENIE "SZKOŁA PRZYMALBORSKIEJ" 6 306,0 zł
115 KRAKÓW ZS SPECJALNYCH 4 (UŚMIECH LOSU) 198,4 zł
116 KRAKÓW - LO II 0,9 zł
117 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE 145 276,6 zł
118 KRAKÓW - PRZEDSZKOLE GLUKUSIE 791,4 zł
119 KRAKÓW - SP 001 94,4 zł
120 KRAKÓW - SP 036 3 045,1 zł
121 KRAKÓW- SP 043 3 480,5 zł
    252 642,5 zł
  KRAKÓW MIASTO – UKS  
122 KRAKÓW - KS "BASZTA" 107,1 zł
123 KRAKÓW - KS "SZCZYPIORNIAKI" 961,8 zł
124 KRAKÓW - MKS "KRAKUS" NOWA HUTA 1 236,6 zł
125 KRAKÓW - UKS "KRAKOWIAK 85" 1 379,6 zł
126 KRAKÓW - UKS "SPARTA VOLLEYBALL" 362,3 zł
127 KRAKÓW - UKS SMS "GALICJA" 3 335,1 zł
128 KRAKÓW - UKS VALKIRIA 406,7 zł
129 KRAKÓW - ZSOMS UKS MULTI 75 KILLERS 2 010,7 zł
130 KRAKÓW - MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 1 074,6 zł
    10 874,6 zł
  RAZEM PLACÓWKI I UKS 263 517,2 zł

 

WYKAZ 1% ODPISÓW KRAKÓW MIASTO - DO POBRANIA PDF

WNIOSEK DOTYCZĄCY SPOSOBU ROZLICZENIA 2017

 

 

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.