VIII POSIEDZENIE ZARZĄDU SPSM 27.11.2018

W dniu 27 listopada 2018 roku odbyło się kolejne VIII posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego. 

Porządek obrad:

 1. Formy działalności szkoleniowej i promocji.
 2. Środki z 1% odpisów – stan rozdysponowania do placówek.
 3. Zasoby materiałów promocyjnych – uzupełnienie zasobów i formy promocji.
 4. Nowi partnerzy w akcji 1 % odpisów.
 5. Sprawy bieżące.

Głównym tematem spotkania były sprawy związane z akcją 1% odpisów. Omówiono kwestię promocji i reklamy stowarzyszenia oraz stan rozdysponowania środków dla beneficjentów.

Poruszono kwestię działalności szkoleniowej oraz poinformowano o pozyskaniu na ten cel lokalu. Lokal przy Al. Słowackiego 48, o pow. 111 m2, pozyskano z zasobów Miasta Krakowa. Obecnie trwają prace remontowe, mające na celu przygotowanie w/w lokalu  do działalności szkoleniowej i charytatywnej.

 

W sprawach organizacyjnych omówiono:

 • organizację konkursu „Międzyprzedszkolnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych”, organizowanego wraz  z Publicznym Przedszkolem  „Glukusie” w Krakowie, 
 • rezultaty zorganizowanego przez Oddział Powiatowy Kraków,  konkursu fotograficznego  „Z biegiem lat, z biegiem dni…” ,
 • organizację II Balu Charytatywnego SPSM,.

 

oraz działania podjęte przez SPSM w okresie 26.09.2018 – 27.11.2018:

 • złożenie kwiatów i zniczy przy grobie Ignacego Daszyńskiego, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
 • prowadzoną akcję pomocy  ciężko choremu Krzysiowi Pasichowi. Stowarzyszenie prowadzi akcję zbiórki środków na leczenie chłopca.

 

Podjęto uchwały:

 • Przyznanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Oświęcimiu, kwoty 2000 zł na dofinansowanie działalności i wyposażenia  Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego działającego w SOSW.
 • Dofinansowano IX Szachowy Turniej Mikołajkowy, Myślenickiej Akademii Talentów w wysokości 500,00 zł.   

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.