SPSM HONORUJE „MARSZAŁKA DEMOKRACJI”

„Godna praca, godna płaca, godne życie”

      Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska w 100-lecie odbudowy niepodległego Państwa Polskiego, pragnie uhonorować postać ojca Polski Odrodzonej - Ignacego Daszyńskiego.

Ignacy Daszyński - polityk, marszałek Sejmu, współtwórca PPSD i PPS; publicysta - pierwszy redaktor socjalistycznego pisma „Naprzód”, świetny mówca.

Pełnił funkcję radnego w Radzie Miasta Krakowa w latach 1902-1919. 

Wspierał Związek Strzelecki, uczestniczył w utworzeniu 16.08.1914 roku Naczelnego Komitetu Narodowego.

W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie.

W roku 1919 został wybrany do Sejmu Ustawodawczego, w rok później wszedł w skład Rządu Obrony Narodowej.

W okresie wojny polsko – sowieckiej stworzył Robotniczy Komitet Obrony Warszawy.

Był również inicjatorem utworzenia Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i przez dziesięć lat sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego.

Od 26.09.1925 Wicemarszałek Sejmu.

W październiku 1929 roku broniąc zasad demokracji parlamentarnej, odmówił otwarcia sesji sejmowej w obecności 100 oficerów towarzyszących Józefowi Piłsudskiemu – mówiąc: „Pod bagnetami, rewolwerami i szablami nie otworzę”[1].

Mąż stanu, obrońca prawa i wolności, rozporządzeniami zagwarantował polskim kobietom równe prawa, a pracownikom ośmiogodzinny dzień pracy.

 

[1] Walentyna Najdus, Ignacy Daszyński 1866–1936, Warszawa 1988.

 

 

 W  dniu 9.11.2018 o. 12.30, na Cmentarzu Rakowickim,  przy grobie Ignacego Daszyńskiego Stowarzyszenie złożyło kwiaty.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.