SPSM HONORUJE „MARSZAŁKA DEMOKRACJI”

„Godna praca, godna płaca, godne życie”

      Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska w 100-lecie odbudowy niepodległego Państwa Polskiego, pragnie uhonorować postać ojca Polski Odrodzonej - Ignacego Daszyńskiego.

Ignacy Daszyński - polityk, marszałek Sejmu, współtwórca PPSD i PPS; publicysta - pierwszy redaktor socjalistycznego pisma „Naprzód”, świetny mówca.

Pełnił funkcję radnego w Radzie Miasta Krakowa w latach 1902-1919. 

Wspierał Związek Strzelecki, uczestniczył w utworzeniu 16.08.1914 roku Naczelnego Komitetu Narodowego.

W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie.

W roku 1919 został wybrany do Sejmu Ustawodawczego, w rok później wszedł w skład Rządu Obrony Narodowej.

W okresie wojny polsko – sowieckiej stworzył Robotniczy Komitet Obrony Warszawy.

Był również inicjatorem utworzenia Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i przez dziesięć lat sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego.

Od 26.09.1925 Wicemarszałek Sejmu.

W październiku 1929 roku broniąc zasad demokracji parlamentarnej, odmówił otwarcia sesji sejmowej w obecności 100 oficerów towarzyszących Józefowi Piłsudskiemu – mówiąc: „Pod bagnetami, rewolwerami i szablami nie otworzę”[1].

Mąż stanu, obrońca prawa i wolności, rozporządzeniami zagwarantował polskim kobietom równe prawa, a pracownikom ośmiogodzinny dzień pracy.

 

[1] Walentyna Najdus, Ignacy Daszyński 1866–1936, Warszawa 1988.

W  dniu 9.11.2018 o. 12.30, na Cmentarzu Rakowickim,  przy grobie Ignacego Daszyńskiego Stowarzyszenie złożyło kwiaty.

 

W dniu 23 listopada br. , kwiaty  i znicze przy grobie Ignacego Daszyńskiego, złożyły dzieci z koła historycznego ze SP 104 i SP Ruchu Światło Życie z Nowej Huty. 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.