SPOTKANIE LUDZI DOBREGO SERCA

           Przewodniczący Zarządu Powiatowego, Kraków Powiat naszego Stowarzyszenia,  Pan Konrad Szymacha, zaprosił na spotkanie „LUDZI DOBREGO SERCA”, dziękując im za pomoc w realizowanych przez niego akcjach charytatywnych. Spotkanie odbyło się w dniu 19 listopada 2017 roku  w Igołomi.

            Władze samorządowe w osobach: Radnego Samorządu Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skucha, Wójta Gminy Józefa Rysaka, Wicewójta Gminy   Igołomia – Wawrzeńczyce Henryka Jończyka i przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota,  serdecznie podziękowały Konradowi, wręczając mu adres za dokonane działania.

            Konrad złożył podziękowania wszystkim uczestniczącym w spotkaniu wręczając im symboliczne anioły. Stwierdził , że bez ich pomocy wykonanie tych działań, w interesie tych,  którzy takiej pomocy oczekują -  byłoby niemożliwe   „Bez was wszystkich nie było by pomocy, wszystkim Wam dziękuję”. Jest nam miło, że Stowarzyszenie znalazło się wśród uhonorowanych darczyńców. Oprócz prezesa ZW  Bohdana Piotrowicza i  sekretarza ZW Renaty Chmielewskiej  w uroczystości uczestniczyła Pani Beata Sonik Marchewka członek naszego Stowarzyszenia.

            Spotkanie było również okazją do jubileuszu 10 rocznicy pracy społecznej Konrada Szymachy na terenie gminy. Jego działalność została doceniona wyróżnieniem w „Barwach wolontariatu” i „Amicus Hominum”. Głos zabrał Prezes naszego Stowarzyszenia, Pan Bohdan Piotrowicz, który przedstawił krótko działania Stowarzyszenia w zakresie działalności charytatywnej oraz złożył podziękowania i gratulacje Konradowi, za dotychczasowe działania. Jesteśmy dumni, że Konrad jest członkiem naszego Stowarzyszenia a, że jego działalność jest  niezbędna , nasze Stowarzyszenie stara się wspierać jego inicjatywy.

          Stowarzyszenie osobowością swych członków zyskuje znaczenie w jednostkach Samorządu Terytorialnego.  Samorząd dostrzega  naszych członków i ich działalność, dziękując im za pracę.

Gratulujemy i życzymy kolejnych dekad działalności na rzecz młodzieży i potrzebujących z terenu gminy i nie tylko.

                                                                  Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska

Galeria zdjęć

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.