REALIZOWANE GRANTY

PROWADZONE PROJEKTY

            Informujemy, że Stowarzyszenie prowadzi obecnie 2 projekty grantowe współfinansowane  ze środków Województwa Małopolskiego.

 

„TANECZNY ALFABET”

Cykl warsztatów tanecznych i teatralnych dla 30- 40  dzieci i młodzieży w wieku 10- 18 lat. Efekt pracy zostanie zaprezentowany podczas  festiwalowych  spotkań ze sztuką. Widownią spotkań będą  rówieśnicy oraz zaproszeni goście.

Warsztaty będą rozwijać kompetencje kulturowe, promować oraz tworzyć warunki sprzyjające obcowaniu ze sztuką tańca i teatru. Dzięki temu zadanie wspierać będzie edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę. Warsztaty będą się odbywały w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr  2  w Krakowie, os. Teatralne 35.

Szczegóły na stronie www.tanecznyalfabet.pl

 

 

„EKOLOGIA MOJEGO MIASTA”

Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu badań środowiska przez grupę badawczą składającą się  z ok.20 -25 uczestników w wieku 14- 18 lat. Badania będą przeprowadzone przy współpracy z kołem naukowym BOZON (AGH). Projekt  zakończy się w  grudniu 2017r.  Zadanie będzie realizowane w:

  1. Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2,
  2. Pracowniach fizycznych i laboratoriach AGH,
  3. Na terenie otwartym – Nowa Huta.

Więcej o projekcie na stronie http://ekonaszegomiasta.pl

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.