PROJEKT "MŁODZI BADACZE"

Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” i Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, zorganizowały sesję naukową podsumowującą projekt ekologiczny „Monitoring środowiska wokół nas – młodzi badacze”.

Zgodnie z działaniami SPSM dotyczącymi zdobywania środków grantowych na działalność statutową, zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wnioskiem o środki na dofinansowanie projektu ekologicznego. Środki zostały przyznane a grant zrealizowany. Jego podsumowanie odbyło się w dniu 12.12.2018, w ZSOS Nr 2 w Krakowie.

Brali w nim udział uczniowie naszego gimnazjum i szkoły podstawowej. W trakcie sesji naukowej uczniowie przedstawili wyniki badań powietrza, wody i gleby z dzielnicy Nowa Huta. W spotkaniu brał udział przedstawiciel Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, z którym współpracowaliśmy w realizacji zadań projektowych. Na zakończenie spotkania odbył się pokaz filmu przygotowanego przez uczestników projektu. Film przedstawiał poziom świadomości ekologicznej mieszkańców Nowej Huty. 
Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za pracę i zaangażowanie w czasie zajęć. Mamy nadzieję, że umiejętności zdobyte podczas projektu będę przydatne w dalszej edukacji.

11 grudnia w naszej szkole odbył się w wykład dla uczniów liceum pt. „Metale śmierci”. Prelekcję przygotował dr hab. Grzegorz Formicki prof UP. Uczniowie dowiedzieli się jakie mogą być źródła metali w naszym organizmie-żywność, palenie papierosów czy zanieczyszczenie powietrza. Zapoznali się również ze zdrowotnymi skutkami działania metali w organizmie człowieka. Na koniec wykładu dowiedzieli się jak skutecznie unikać zatruć metalami.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.