Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SPSM

Zebranych powitał Prezes Zarządu i przedstawił trójkę stypendystów, którym oficjalnie wręczono dokumenty potwierdzające jego otrzymanie. Stypendia zostały przyznane na okres 6 miesięcy.

Następnie przeszedł do omawiania punktów porządku obrad.

Wrześniowe wydarzenia w których SPSM było współorganizatorem to:

  • III Międzynarodowy Turniej Smoka Wawelskiego w Piłce Siatkowej.
    14-16.09.2018, Kraków, ZSO Sportowych Nr 2.
  • V Pobiednicki Półmaraton POMAGAM.
    15.09.2018 – Pobiednik Mały.

W ramach dyskusji omówiono efektywność pracy Zarządów Oddziałów Powiatowych. Konieczna jest aktywizacja ich działań. W tym celu zostanie opracowany harmonogram spotkań, dotyczących reorganizacji składów osobowych.

Kolejnym punktem była kwestia pozyskania znanych sportowców, którzy byliby „twarzami” naszych akcji. Padły deklaracje ze strony członków zarządu skontaktowania się z konkretnymi osobami. Konieczne będzie zwrócenie się pisemne do potencjalnych ambasadorów, aby oficjalnie zaprosić ich do współpracy z SPSM.

Stowarzyszenie będzie realizowało wybrane zadania, zaproponowane przez członków oddziałów terenowych.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

  • temat pozyskania lokalu, z zasobów Gminy Miejskiej Kraków, który ma być przeznaczony na planowaną działalność szkoleniową,
  • poinformowano o nagrodzie – brązowym medalu „Cracoviae Merenti" dla naszego Członka Honorowego – Pana Antoniego Borgosza – wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie,
  • decyzję ewentualnego zakupu programu do rozliczeń PIT (odłożoną ze względu na planowane ustawowe zmiany w rozliczeniach podatkowych).

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.