Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SPSM

   W ramach dyskusji omówiono formy działalności gospodarczej SPSM oraz wysłuchano sprawozdania z organizowanego przez SPMS wypoczynku wakacyjnego:

a) Krynica Morska, 2-17 sierpnia 2018 – OR „Posejdon”.
Wypoczynek dla 42 dzieci 10 -15 lat, z bogatym programem pobytu. Organizator wyjazdu z ramienia SPSM - Joanna Mielniczuk.

b) Międzybrodzie Żywieckie, 11-18 sierpnia 2018 – OW „Niagara”.
Wypoczynek dla 16 osób niepełnosprawnych w wieku 12-52 lata. W wypoczynku wzięły udział wolontariuszki - uczennice z ZSOS Nr 2 w Nowej Hucie. Organizatorzy pobytu z ramienia SPSM: Krystyna Jastrzębska i Maciej Andreasik.

   Podsumowano również wstępne wyniki akcji 1% odpisów za rok podatkowy 2017. Z 269 urzędów skarbowych z terenu całego kraju, na dzień 28.08.2018, w ramach odpisów podatkowych, na konto SPSM, wpłynęło: 1.406.766,12 zł.

Największą liczbę wpłat uzyskaliśmy z krakowskich urzędów skarbowych (łącznie 487.419,60 zł.), najmniejszą z Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie (2,00 zł.).
Największy wzrost wpłat z 1 % nastąpił w US Wieliczka - o 26.849,10 zł., a największy spadek w US Lublin - o 16.559,12 zł.
Aby osiągnąć wzrost pozyskiwanych środków, należy zastanowić się nad strategią i sposobami promocji akcji.

Przedstawiono nadchodzące wydarzenia:
III TURNIEJ WAWELSKIEGO SMOKA w piłce siatkowej w Krakowie, zaplanowany w dniach: 14-16 września 2018.
V Jubileuszowy Pobiednicki Półmaraton POMAGAM organizowany w Pobiedniku Małym, który odbędzie się 15 września 2018.

   Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy organizacyjne. Omówiono kwestię dotacji dla przedszkola „Krakowiaczek” oraz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.

   Posiedzenie zakończono o godz. 18.00.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.