POSIEDZENIE ZARZĄDU SPSM 25.09.2019

W dniu   25 września 2019 roku, odbyło się  posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SPSM.

Porządek obrad obejmował:

  1. Informacja o kontroli UW.
  2. Przygotowanie do unormowania i reorganizacji  władz statutowych  - Komisji Rewizyjnych.
  3. Realizacja działań Zarządu w II półroczu 2019 roku.
  4. Metody informacji o rezultatach akcji 1%, prowadzenie akcji promocyjnej.
  5. Sprawy organizacyjne, bieżące.

W ramach dyskusji przedstawiono informacje o trwającej w Stowarzyszeniu kontroli z Urzędu Wojewódzkiego oraz informacje o konieczności reorganizacji i wyboru składów Komisji Rewizyjnych SPSM.

W sprawach organizacyjnych przyjęto uchwałą w skład Zarządu  Wojewódzkiego 2 nowych członków Panie: Małgorzatę Ciemińska i Małgorzatę Dziadkowiec.  

Przedstawiono zrealizowane  wydarzenia i zadania:

  • IV Turniej Wawelskiego Smoka w piłce siatkowej w Krakowie, 6-8 września 2019.
  • Wydanie publikacji „Urywek z Pamiętnika” Marii Bajorek (w ramach działalności odpłatnej SPSM).
  • Złożenie wniosku do Instytutu Żydowskiego w Polsce na wydanie publikacji „Ślady obecności. Publikacja wspomnień świadka ocalałego z Holokaustu”.

Poinformowano o zaproszeniu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych  na „Święto Organizacji Pozarządowych w Krakowie - PIKNIK NGO.”. 28 września 2019 r.  w godz. od 11.00 do 18,00 organizowany w Parku Jordana

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.