POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.05.2018

 

          W dniu 28 maja 2018 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SPSM. W toku obrad poruszono kwestię polityki prywatności i zabezpieczenia przetwarzanych przez SPSM danych osobowych i biometrycznych w rozumieniu art. 4 ptk.14 RODO oraz zasad przetwarzania danych wrażliwych zawartych w art. 9 RODO.
Zarząd przyjął tekst komunikatu, który zostanie skierowany do członków naszych jednostek terenowych oraz uczestników akcji 1%. Ustalono również, iż opracowany zostanie nowy tekst deklaracji członkowskich.
     W dalszej części Posiedzenia, Zarząd obradował nad statutowymi działaniami Stowarzyszenia, dotyczącymi odpłatnych form działalności pożytku publicznego czyli wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności szkoleniowej oraz wydawniczej.
        Na zakończenie członkowie Zarządu wyrazili słowa uznania oraz podziękowanie dla Pani Renaty Zabawskiej, pracującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, za przeprowadzoną wspólnie z darczyńcami akcję wsparcia dla rodziny Grzesiaków, których synom groziła eksmisja z miejsca zamieszkania i przesiedlenie do budynku komunalnego.
      Słowa uznania zostały skierowane również w stronę Pani Anny Kaczmarczyk-Korzonek, za przygotowanie obchodów jubileuszu 60-lecia Przedszkola nr 80 w Krakowie.

W miesiącu czerwcu reprezentanci Zarządu Wojewódzkiego SPSM będą uczestniczyli w następujących wydarzeniach, nad którymi Stowarzyszenie objęło patronat:
  - 3 czerwca 2018 – Sułkowice – Family Fest 9,
  - 5 czerwca 2018 – Kraków – XI Finał konkursu informatycznego "Projekt na szóstkę",
  - 7 czerwca 2018 – Igołomia – Gminny Dzień Sportu,
  - 9 czerwca 2018 – Bachorowice – Walne Zebranie Federacji Małopolska Pozarządowa,
- 10 czerwca 2018 – IX Turniej Szachowy Myślenice,
- 18 czerwca 2018 – Kraków – Gala Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. 

     W trakcie Zebrania Pani Barbara Wacławek, na ręce Prezesa Bohdana Piotrowicza, złożyła podziękowanie za dofinansowanie IX Gminnego Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Wierszowanie 2018”.

 

Załączniki:

Podziękowanie za dofinansowanie IX  Konkursu Recytatorskiego.

List gratulacyjny dla Przedszkola Nr 80 Kraków.

 

 

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.