PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Jest przeznaczone dla emerytów i rencistów, którzy nie rozliczają się samodzielnie. Jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

Formularz mogą wypełnić ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Oświadczenie PIT-OP można złożyć od 15 marca do 30 kwietnia 2018 r.

Jak złożyć PIT-OP elektronicznie

Formularz PIT-OP można wypełnić elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Formularz jest dostępny na Portalu Podatkowym i w aplikacji e-Deklaracji Desktop.

W przypadku składania PIT-OP elektronicznie, nie trzeba mieć płatnego podpisu – wystarczy, że podpisze się go kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za wcześniejszy rok lub profilem zaufanym. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferuje kilka banków.

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-OP

Formularz PIT-OP został przewidziany dla tych osób, które nie muszą składać zeznania rocznego. Do tej pory, jeśli chciały one przekazać 1 proc. wybranej organizacji OPP, to musiały wypełniać całe oświadczenie PIT.

W oświadczeniu PIT-OP trzeba wskazać tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. swojego podatku. I tyle – resztę zrobi urząd skarbowy.

Czy muszę składać PIT-OP

Złożenie oświadczenia o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego nie jest obowiązkowe, ale jeśli ktoś chce to zrobić, to nie ma prostszego sposobu niż złożenie PIT-OP.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.