Nowe szkoły podstawowe w Krakowie

Nowe szkoły podstawowe – te inwestycje już ruszyły

Najbardziej zaawansowana jest inwestycja na osiedlu Gotyk, przy ulicy Meiera. Powstaje tam kompleks edukacyjny obejmujący przedszkole i szkołę podstawową, który zapewni miejsce dla 500 dzieci.

– Gotyk to duże osiedle, mieszkańcy potrzebują nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dlatego pozyskaliśmy teren i budujemy tu nowoczesny zespół szkolno-przedszkolny, z placem zabaw, boiskiem, salami komputerowymi – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Prace budowlane na osiedlu Gotyk ruszyły 20 września tego roku. Inwestorem w imieniu gminy jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, a wykonawcą – wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud SA z Katowic. Planowane zakończenie budowy zespołu to rok 2021. Oprócz sal zajęć dla przedszkolaków i uczniów klas od I do VIII w nowym kompleksie zaprojektowano też aulę, bibliotekę, salę komputerową i gimnastyczną oraz zaplecze kuchenne. Od strony południowej znajdą się tarasy z wyjściami bezpośrednio z sal przeznaczonych dla przedszkolaków, od strony zachodniej przewidziano miejsce na plac zabaw oraz boisko o wymiarach 20 x 30 m.

W północnej i wschodniej części znajdzie się wewnętrzny układ komunikacyjny wraz z 28 miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane będzie boisko szkole oraz plac zabaw dla najmłodszych. Inwestycja nie spowoduje konieczności usunięcia drzew. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, na działce, gdzie powstanie budynek szkoły i przedszkola, nasadzona będzie zieleń niska. Wartość umowy podpisanej pomiędzy ZIM Kraków a wykonawcą opiewa na kwotę 29,6 mln zł.

Również na rok 2021 planowane jest zakończenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Kliny, przy ulicy Bartla. Wkrótce ruszą tam prace, bo 6 listopada Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym Dombud SA z Katowic. Będzie to największa inwestycja Gminy Miejskiej Kraków w tej części miasta.

Inwestycja na Klinach zostanie zrealizowana w trybie „zaprojektuj i buduj”, czyli wykonawca zajmie się zarówno przygotowaniem projektu, uzyskaniem pozwoleń, jak i jego wykonaniem. Koszt inwestycji to 42 640 410 zł. Budowę w całości sfinansuje miasto. W pierwszej kolejności powstanie szkoła podstawowa dla około 600 uczniów. Znajdą się w niej 24 sale lekcyjne, w tym m.in. pracownie: biologiczna, chemiczna, fizyczna i informatyczna, sala gimnastyczna wraz z zapleczem, świetlica, biblioteka i czytelnia, kuchnia z jadalnią. Na terenie przyszkolnym powstaną wielofunkcyjne boisko sportowe, droga dojazdowa i chodniki. Powierzchnia użytkowa szkoły wyniesie 4910,35 m2, a powierzchnia całkowita – 6808,45 m2. Drugim etapem inwestycji będzie budowa przedszkola.

Trzecia szkoła podstawowa powstanie na osiedlu Złocień. Ta inwestycja jest w stadium początkowym – obecnie trwa etap wyceny i zamiany działek. Złocień to osiedle, na którym intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Wzrost liczby dzieci w okolicznych szkołach podstawowych, zmniejszenie liczebności oddziałów szkolnych oraz dążenie do zapewniania nauki w systemie jednozmianowym – to powody, dla których miasto chce tam wybudować nową szkołę podstawową.

Do tej pory przeszkodą w jej budowie był brak gminnego gruntu o odpowiedniej powierzchni i parametrach. W październiku tego roku miastu udało się jednak porozumieć z Rzymskokatolicką Parafią Narodzenia NMP w Bieżanowie w sprawie zakupu i zamiany części działki kościelnej. Zielone światło dla tej transakcji dał metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Jeszcze w tym roku wykonany zostanie podział geodezyjny działek oraz operat szacunkowy, na podstawie którego określona zostanie cena zakupu działki. W przyszłym roku miasto zakupi teren i rozpoczną się prace projektowe. Finansowanie inwestycji na os. Złocień zaplanowano do 2023 roku.

Kraków nie tylko buduje nowe szkoły podstawowe, ale także rozbudowuje istniejące obiekty.

W tym roku podpisano umowę na realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 53 im. Generała J. H. Dąbrowskiego przy ulicy Skośnej 8 w Kobierzynie (dzielnica Dębniki). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud z Częstochowy. Prace już się rozpoczęły. Do końca tego roku mają być gotowe m.in. fundamenty i ściany nośne sali gimnastycznej wraz z zapleczem, podłączone instalacje gazowa, elektryczna i sanitarna. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2021, a koszt zamknie się w kwocie ok. 18,5 mln zł (rozbudowa szkoły, dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej oraz budowa placu zabaw – ok. 15,7 mln zł; wyposażenie sal lekcyjnych, świetlic, biblioteki i czytelni – ok. 2,5 mln zł).

Przy ulicy Skośnej oprócz hali sportowej powstanie trzykondygnacyjny łącznik z głównym budynkiem szkoły. W nowej części znajdą się szatnie, biblioteka wraz z czytelnią, dwie świetlice, sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie i toalety. W trakcie prac przebudowane zostaną wjazd od ulicy Kobierzyńskiej oraz istniejąca wewnętrzna droga dojazdowa. Po rozbudowie szkoła zyska 2300 m2 powierzchni użytkowej. W ubiegłym roku szkolnym uczęszczało do niej ponad 700 dzieci.

Rozbudowa czeka również Szkołę Podstawową nr 50 przy ulicy Katowickiej 28 w Bronowicach. Inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W 2019 roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Finansowanie inwestycji zaplanowane jest do 2022 roku.

Nie są to wszystkie inwestycje, które miasto zamierza zrealizować, aby powiększyć bazę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych. W planach jest budowa dwóch kolejnych nowych obiektów: szkoły podstawowej w rejonie ulicy Czerwone Maki oraz zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Centralnej (Łęg). Miasto chce też powiększyć dwie szkoły podstawowe: SP nr 134 przy ulicy Kłuszyńskiej oraz SP nr 124 przy ulicy Sucharskiego, a także rozbudować Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ulicy Skotnickiej 86. Realizacja tych pięciu zadań uzależniona jest jednak od przeznaczenia w budżecie miasta niezbędnych środków finansowych (w dwóch przypadkach konieczne jest też pozyskanie działek).

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.