KOLEJNE OTRZYMANE i REALIZOWANE GRANTY

W dniu 9 kwietnia 2018 roku,  Stowarzyszenie podpisało umowy z Urzędem Miejskim w Sułkowicach na realizacje 2-ch grantów realizowanych na terenie gminy Sułkowice:

„Majówka w plenerze – kolaże przyrodnicze oczami młodych”

Projekt realizowany w okresie 20 marca 2018 do 30 czerwca 2018 w ZPO w Harbutowicach

Całkowity koszt zadania - 5.793,80 zł .

Kwota dofinansowania - 3.500,00 zł .

Wkład własny o wartości - 2.293,80 zł .

 

„Family Fest 9 – najlepszą zabawą jest”

Projekt realizowany w okresie 15 kwietnia 2018 do 30 listopada 2018 w Szkole Podstawowej w Sułkowicach.

Całkowity koszt zadania - 5.092,00 zł .  

Kwota dofinansowania - 2.800,00 zł .

Wkład własny o wartości - 2.292,00 zł .

 

       W dniu 11 kwietnia br.  złożony zostanie kolejny wniosek do Województwa Małopolskiego w ramach zadania publicznego: w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Małopolska – czas na wieś” pod tytułem „Zapomniane klimaty małopolskiej wsi – promocja lokalnej tradycji”.

Planowany termin realizacji 10 sierpnia 2018 do 21 października 2108, na terenie wsi Jastrzębia (Społeczny Komitet SPSM Rozwoju Szkoły w Jastrzębi).

Planowany całkowity koszt zadania -  17.980,00 zł .

Wnioskowana kwota dofinansowania – 13.600,00 zł .

Wkład własny – 4. 380,00 zł

 

Gratulujemy!

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.