Arkusze organizacyjne po nowemu

Nowe zasady podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego czy obowiązek umieszczania w arkuszach organizacyjnych imion i nazwisk nauczycieli. M.in. takie zmiany wprowadza podpisane w środę (4.04) przez Annę Zalewską, minister edukacji narodowej rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, nowy dokument wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Resort wprowadził nowe zasady podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego ponad liczbę uczniów określoną w przepisach nowelizowanego rozporządzenia (25 uczniów).

W dokumencie doprecyzowano zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w arkuszach organizacji publicznych szkół i przedszkoli, w tym między innymi wprowadzono zasadę umieszczania w arkuszach organizacji imion i nazwisk nauczycieli.

- Rozporządzenie wprowadza także nową regulację stwarzającą możliwość rozszerzenia nazwy publicznej szkoły i publicznego przedszkola o dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej - wskazują ministerialni urzędnicy.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Będą obowiązywały już w trakcie zbliżającego się terminu opracowywania i opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na nadchodzący rok szkolny 2018/2019.

Warto przypomnieć, że już podczas konsultacji społecznych nowe propozycje budziły sporo emocji. Szczególnie nowy podział  oddziałów zebrał sporo głosów krytyki. - Znowu będą oszczędzać na dzieciach i nauczycielach! Po co tworzyć 3 klasy po 18 uczniów, jak można 2 po 25 plus 2 dopisanych 2 września - tak komentowali ten pomysł nauczyciele. 

 

Pełna treść rozporządzenia MEN 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.