Informacja o sposobie założenia Społecznego Komitetu SPSM.

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, które jest partnerem, Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 (http://www.ksps.pl), informuje o możliwości założenia w Państwa placówce – Społecznego Komitetu SPSM. Członkowie założyciele (minimum 9 osób) zwołują zebranie założycielskie Społecznego Komitetu Stowarzyszenia. Uchwałą określają cele działania i wybierają Zarząd i Komisję Rewizyjną Społecznego Komitetu. Zebranie jest protokołowane, a protokół (wzór w formacie doc) w kopii lub ksero musi zostać dostarczony do ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO SPSM, bądź do biura Zarządu Wojewódzkiego. Członkowie Społecznego Komitetu wypełniają deklaracje członkowskie, które uchwałami Zarządów jw. uzyskują wpis do ewidencji członków zwyczajnych SPSM. Społeczny Komitet SPSM uzyskuje w formie uchwały status członka zbiorowego SPSM.

Społecznym Komitetom naszego stowarzyszenia (na ich wniosek), udzielamy pełnomocnictw do działań prawnych, celem założenia konta bankowego dla gromadzenia środków z kwest, organizacji imprez, dotacji od sponsorów, sprzedaży cegiełek SPSM.

Procedura starania się o pełnomocnictwo obejmuje przedłożenie:

 • Listy imion i nazwisk osób upoważnionych,
 • Adresy zamieszkania ( łącznie z kodem poczt. ),
 • Serie i numery dowodów osobistych oraz numery PESEL.

Społeczny Komitet otrzymuje numer REGON (za pośrednictwem stowarzyszenia), natomiast o numer NIP stara się samodzielnie we własciwym Urzędzie Skarbowym. Społeczny Komitet współpracuje z dyrekcją szkoły, w której działa. Dane personalne zbieramy wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb stowarzyszenia zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych".

Przesyłając informację na Państwa ręce, zachęcamy do założenia, Społecznego Komitetu SPSM, a tym samym do współpracy z naszym stowarzyszeniem. Istnieje możliwość wymiany doświadczeń ze Społecznymi Komitetami stowarzyszenia zorganizowanymi w innych placówkach. Zapewni to osiągnięcie lepszych rezultatów w pracy statutowej.

Rosnąca rola organizacji pozarządowych umożliwia pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Większą szansę pozyskania tych środków posiadają organizacje o charakterze wojewódzkim i krajowym. Przedstawiamy Państwu naszą ofertę przekonani o potrzebie wspólnej troski o pozyskanie tych środków.

Szczegóły działania Społecznych Komitetów określone zostały w statucie naszego stowarzyszenia w rozdziale „Jednostki terenowe Stowarzyszenia". W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem SPSM.

 

Społeczne Komitety SPSM

Przedszkole
 1. Przedszkole Samorządowe Nr 5 Chrzanów
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubiążu
 3. Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu
 4. Miejskie Przedszkole Nr 15 Oświęcim
 5. Miejskie Przedszkole Nr 16 Oświęcim
 6. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie
Szkoła Podstawowa
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach
 2. Szkoła Podstawowa w Morawicy
 3. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Tadeusza Tetmajera w Krakowie
 4. Szkoła Podstawowa nr 85 im. ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie
 5. Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie
 6. Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach
 7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu
 8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
 9. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcim
 10. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu
 11. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach
 12. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju
 13. Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach
 14. Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince
 15. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu
 16. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Harbutowicach
 17. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi
 18. Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach
 19. Szkoła Podstawowa w Krzywaczce w Zespole Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce
 20. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróżach
 21. Zespół Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie
Szkoła Ponadpodstawowa
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie
 3. Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie
 4. Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
 5. Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
 6. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi
 7. Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
 8. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęciumiu
 9. Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oświęcimiu
 10. Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach
 11. Gimnazjum Gminne Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu
 12. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie
 13. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida
 14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie
 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
 17. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
 18. Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
 19. Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. St. Jasieńskiego w Oświęcimiu
 20. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu
 21. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
 22. Powiatowy Zespół Szkół nr 6 Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach
 23. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
 24. Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im M. Dąbrowskiej w Kętach
Instytucje Kultury
 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
 2. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Oświęcimiu

Przedszkole

Przedszkole Samorządowe Nr 5 Chrzanów

32-500 Chrzanów
ul. Kościuszki 27
tel./fax (032) 62 327 41 mobile: 606 72 77 93
mail: ps5@chrzanow.pl

http://ps5.chrzanow.pl 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubiążu
UL. PLAC ZWYCIĘSTWA 2
32-590 LIBIĄŻ
tel. 32 627 14 24
Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu

ul. Broniewskiego 12
32-602 Oświęcim
tel./fax 33 842-37-25 e-mail: mp14@eduoswiecim.p

http://mp14.eduoswiecim.pl 

Miejskie Przedszkole Nr 16 Oświęcim

ul. Stanisława Pilata 1
32-600 Oświęcim
tel.: 33 842 34 31

mail: mp16@eduoswiecim.pl 

http://mp16.eduoswiecim.pl 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie

32-500 Chrzanów,
ul. Kard. Wyszyńskiego 5

tel. (32) 6236333

mail: ps4@chrzanow.pl

https://ps4chrzanow.edupage.org 


Szkoła Podstawowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach

ul. Borowskiego 30,
Harmęże 32 -600 Oświęcim,
tel./fax.:(033) 843 09 55 
mail: zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl
sekretzsph@wp.pl
http://zspharmeze.pl

Szkoła Podstawowa w Morawicy
Morawica 1
32-084 Morawica
Email: spmorawica@wp.pl
tel/fax: 12-285-60-50 sekretariat (budynek 1)
12 2856472 (budynek 2)
12 2855130 (pałac – oddział przedszkolny)
Szkoła Podstawowa nr 85 im. ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie

oś. Złotego Wieku 4

Kraków

tel. 12 648 37 80, fax 12 641 60 62

mail: sp85@neostrada.pl

http://sp85.krakow.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie
os. Piastów 34a
31 - 624 Kraków
Tel. 12 648 10 58, 12 648 81 14 Tel. kom. 660 63 73 73 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcim
Adres: ul. Budowlanych 68
32-600 Oświęcim
Tel.: 33 842 31 23
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu

ul. Juliusza Słowackiego 2a
32-600 Oświęcim

Telefon/Fax: 33 844 56 91

mail: sp11@eduoswiecim.pl

http://sp11oswiecim.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju

34 700 Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego 186

Telefon: (18) 26 76 18 Fax: (18) 26 76 184

mail: dsp3@wp.pl

http://www.sp3.rabka.pl 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu

Al. Ogrodowa 2 

32-615 Grojec

tel.:  33 842 85 80 tel./fax: 33 842 83 73

mail: spgrojec@spgrojec.oswiecim-gmina.pl, szkolagrojec@poczta.onet.pl 

http://www.szkolagrojec.pl 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi

32-126 IGOŁOMIA 252
gm. IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
tel/fax. 12 28 73 031
mail: igol252@wp.pl  

http://www.szpigolomia.com 


Szkoła Ponadpodstawowa

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie
os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
Tel. 12/643-77-88, fax. 644-73-94 w.140
sekretariat@zse-2.krakow.pl   
Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie

Al. Henryka 43-45
32-500 Chrzanów

tel./fax (032)623-37-57

mail: pg3chrzanow1@op.plsekretariat.sp3@poczta.fm

http://www.zs3.chrzanow.pl 

Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

ul Długa 22

32-065 Krzeszowice

tel. 12 257 92 40fax.:12 257 92 58

mail: gimnazjumwkrzeszowicach@o2.pl

http://www.gimnazjumkrzeszowice.pl 

Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

Mników 13
32-084 Morawica

tel/fax 012 280-52-19

mail: mnikow@wp.p

http://www.mnikow.eu 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi

ul. St. Konarskiego 4

32-651 Nowa Wieś

tel./fax: 33 845 37 88, 33 845 36 18

e-mail: zsgnowawies@edukacja.kety.pl

http://www.zsgnowawies.edukacja.kety.pl 

Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 2a

tel./fax +48 33 842 23 86

mail: mg2@op.pl

http://mg2osw.pl 

 

Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

ul. Sportowa 51 

32-440 Sułkowice

tel 12 273-35-22, fax 12 312 7580

mail. gimnazjum.sulkowice@sulkowice.pl

http://www.gimnazjum.sulkowice.pl 

Gimnazjum Gminne Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu

ul. Jezioro 2
32-600 Oświęcim
telefon/fax: 33 844 02 19
mail: gimzab2@wp.pl 

www.gim2zaborze.pl 

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie

os. Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków
tel. 12 644 50 19 fax. 12 644 63 30

mail: zsgastr1@poczta.onet.pl

http://www.zsg1.pl 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie

ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 4213844 wew. 32 fax. 12 4215036
mail: sekretariat@zsz1.krakow.pl

http://www.zsz1.krakow.pl 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8
tel.: 12 2740070 fax: 12 2722806

mail: zso@almalo.edu.pl

http://almalo.edu.pl

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
ul. Konarskiego 24,  32-600 Oświęcim
tel/fax: (033) 843-14-56, 844-53-43, 844-53-44
http://www.konarski.edu.pl
Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
32-600 Oświęcim, ul.Bema 8,
TEL FAX /033/ 842-45-66, 842-45-67, 842-37-12

http://www.pz2.edu.pl

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4,
tel. (18) 33 19 040, fax. (18) 33 10 198
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

Telefony
Szkoła (33) 874 27 71
Szkoła dla dorosłych (33) 874 23 09
zsw@powiatsuski.pl

http://www.zsw.powiatsuski.pl 


Instytucje Kultury

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

ul. Zdrojowa 16
32-400 Myślenice
tel. 12 272-08-13 fax: 12 272-48-11
mail: psmmyslenice@op.pl 

http://www.psm.myslenice.pl 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Oświęcimiu
ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
mail: soswoswiecim@o2.pl

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.